Históriu nášho športového klubu do dnešných dní musíme rozdeliť na dve obdobia. Obdobie do roku 2005 a od začiatku roku 2005.

Obdobie od založenia školského športového klubu.(1998-2004)

Koncom roka 1998 sa športoví zanietenci okolo Mgr.Dzurusovej rozhodli zviditeľniť svoju prácu v rámci mimoškolskej telovýchovnej činnosti aj formálne a pod záštitou Riaditeľa Základnej školy na Lechkého ulici v Košiciach, Slovenskej Asociácie športu na školách a podporou basketbalového klubu Cassovia Košice založili školský športový klub Cassovia pri ZŠ Lechkého 1 v Košiciach na sídlisku KVP. Trénerom chlapcov sa stal Mgr. Servanský , ktorý sa družstvu venoval do roku 2001. Mgr. Dzurusová sa stala výkonnou riaditeľkou a trénerkou prípravky dievčat. Čestným prezidentom klubu sa stal Ing. Lukačin. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť a rodinné problémy klub utlmil svoju činnosť po sezóne 2001/2002.

Obdobie od znovuoživenia práce , Zmeny názvu a personálneho obsadenia orgánov športového klubu.(2005 - doteraz)

Na jar roku 2005 do histórie klubu vstúpila nová krv v podobe ľudí rovnako zapálených pre šport a basketbal zvlášť a to hlavne Damián EXNER , Ján KRAJŇÁK, Bohuš BUDZÁK, Igor ZIBRINYI, Peter MIŠINSKÝ, Milan BERDIS,Peter a Šarlota NUBEROVCI, a ďalší... Na prvej členskej schôdzi sme pristúpili k zmene názvu na ŠŠK Slávia Juniorbasket Košice, ktorý podľa nás lepšie vystihuje myšlienku práce s mladými ľuďmi bez akejkoľvek závislosti na konkrétnom už existujúcom subjekte.Za pomoci športových klubov ako DELTA ICP ako i Slávia TU Košice sa podarilo vytvoriť družstvá žiakov a prípraviek , ktoré dali základ na fungovanie klubu ako celku. V oficiálnych súťažiach SBA začali družstvá baby basketbalistov (r.narodenia1995 a mladších) a minibasketbalistov (r.narodenia1994 ) prvýkrát štartovať v sezóne 2005/2006.

Družstvo babybasket :

Družstvo v kategórii babybasketbal (r.nar.1995 a mladší) v sezóne 2005/2006 účinkovalo pod vedením Mgr. Rudolfa Líšku v majtrovstvách Prešovského kraja, kde spomedzi 5 účastníkov obsadilo 1. miesto, keď zo 16 zápasov prehralo iba 1 zápas s celkovým skóre 923:221. Majstrovstvá Slovenska sa v tejto kategórii neorganizovali, ale družstvo sa v mesiaci máj zúčastnilo medzinárodného turnaja BADEM v Žiline, kde sa prebojovalo až do finále, v ktorom podľahli rovesníkom z Maďarska.

Družstvo minibasket:

Družstvo minibasketbalistov (r.nar.1994 a ml.) pod vedením trénera Ing. Jána Krajňáka a asistenta Damiana Exnera v sezóne 2005/2006 úspešne účinkovalo v majstrovstvách Prešovského kraja za účasti 7 družstiev z Košíc, Prešova, Spišskej Novej Vsi, Popradu a Svitu. Z 24 zápasov zvíťazilo v 19 zápasoch a pri celkovom skóre 1095:608 obsadilo 2. miesto. Týmto umiestnením si chlapci vybojovali účasť na Majstrovstvách Slovenska v Považskej Bystrici (27.-30.4.2006). Pre väčšinu chlapcov to bol vôbec prvý turnaj v živote, čo bolo oproti ostatným skúsenejším družstvám veľkým handicapom. Nášmu družstvu sa nepodarilo vyhrať ani v jednom zápase, no 3 krát prehralo len veľmi tesným rozdielom 3-7 bodov. Účasť na týchto majstrovstvách ako aj celá sezóna bola veľkou školou pre našich mladých basketbalistov a veríme že ich naštartovala do ďalšej basketbalovej kariéry.

Vedenie klubu sa ustálilo v tomto zložení :

Prezidentka klubu- Mgr.Júlia DZURUSOVÁ
Výkonný riaditeľ klubu : Damián EXNER
Predseda dozornej rady : Mgr.Bohumil BUDZÁK
Šéftréner športového klubu : Ing.Ján KRAJŇÁK
Tréneri družstiev a prípraviek : Mgr.Líška Rudolf,Mgr Bojčík Jozef, Mgr. Servanský Juraj, Mgr.Papinčák a Ing.Kráčmar.

Ďalšou podstatnou zmenou bola zmena názvu v roku 2006 na Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“. Pričom názov : Slávia Juniorbasket ostane družstvám ako športový názov v súťažiach športových oddielov Občianskeho združenia.

Naším krédom je tvrdá práca aby Vám úspechy našich mladých prinášali radosť a deťom zmysluplné využitie voľného času. Veríme, že Vás budeme môcť už v blízkej budúcnosti presvedčiť, že ak nám vyjadríte podporu a pomoc vrátia Vám to deti svojou prácou a úspechmi na poli športu. Zároveň sa zaväzujeme použiť prípadné finančné prostriedky len na športovú činnosť v našom športovom klube.

Občianske združenie „ Zober loptu,nie drogy“ , bolo zaregistrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňa 7.12.2006 pod spisovou značkou NCRpo 3872/2006.

Názov : Občianske združenie „Zober loptu,nie drogy“
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 31275583
Sídlo : ZŠ Lechkého 1 , 040 11 Košice

Číslo účtu : Tatrabanka a.s. 2621064858/1100 ( pre prípad iných príspevkov , na tlačive sa nenachádza)

Ďakujeme Vám.

Damián EXNER
riaditeľ školského športového klubu