2% z dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane

Občianske združenie Zober loptu, nie drogy si všetkých priaznivcov, ktorí mu svoju podporu v minulosti vyjadrili aj darovaním dvojpercentného podielu dane z príjmu fyzických a právnických osôb, dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že v roku 2013 môže takúto pomoc prijať prostredníctvom neziskovej organizácie : EDUCO n.o.

Názov: EDUCO n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 45737541
Sídlo: Jána Pavla II. 1 , 040 23 Košice – Sídlisko KVP
Číslo účtu: 5030285599/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)
Nezisková organizácia EDUCO n.o., je zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 9839/2012.

Ak ste sa rozhodli poskytnúť svoje 2 % nášmu projektu, napíšte nám správu o výške Vášho príspevku na túto e-mailovú adresu : projekt@zoberloptu.sk
Ak nechcete aby sme zverejnili Vaše meno medzi poskytovateľmi svoje meno nám nemusíte napísať. Nebudeme ani zverejňovať výšku Vášho príspevku, ak si to neprajete.Ale keďže z Vašich peňazí financujeme i cielené akcie, potrebujeme mať adresný poriadok v prijatých príspevkoch.
Za porozumenie Vám ďakujeme.

Vysvetlenie udalostí, ktoré to spôsobili, obsahuje list riaditeľa OZ Zober loptu, nie drogy Damiána Exnera, zo znenia ktorého vyberáme: „Stala sa chyba. Chyba človeka, ktorému sa takéto chyby občas stávajú. Táto chyba spôsobila, že naše združenie nepredložilo kompetentným orgánom v stanovenom termíne výkaz o použití finančných prostriedkov získaných v roku 2012.“

Ako ďalej Damián Exner upozorňuje, OZ Zober loptu, nie drogy, si zákonnú povinnosť splnilo, ale vzhľadom na nedodržanie zákonom stanovenej lehoty sa v roku 2013 o takúto pomoc priamo uchádzať nemôže. „Celá situácia nás nesmierne mrzí, no veríme, že aj napriek tejto nepríjemnosti dokážeme zrealizovať všetky naplánované projekty,“ dodáva Damián Exner.

Aby sa tak stalo, podala OZ Zober loptu, nie drogy, pomocnú ruku nezisková organizácia Educo. „Oba subjekty uzavreli zmluvu o spolupráci, prostredníctvom ktorej sa zaväzujú použiť získané finančné prostriedky len na činnosti, ktorým sa venujú: Educo na vzdelávacie aktivity a Zober loptu, nie drogy na športovú činnosť detí,“ spresňuje riaditeľ OZ Zober loptu, nie drogy Damián Exner.

Za pochopenie a Vašu pomoc Vám všetkým ďakujeme.