Mladší mini žiaci

Tím tvoria hráči narodení v rokoch 2000 a 2001

Družstvo mladších mini žiakov pre sezónu 2010/2011 vedie tento realizačný tím :
Hlavný tréner : Peter MIŠINSKÝ
Asistenti : Mgr. Rudolf LÍŠKA, Damián EXNER

Súpiska družstva :

P.č. Č. dresu Priezvisko Meno Dát. Nar.
1. Bartko Teodor J. SVK 7.4.2001
2. Červeňák Lukáš SVK 21.12.2000
3. Dubovský Daniel SVK 13.9.2000
4. Gold Oliver SVK 13.3.2000
5. Gomboš Ján SVK 24.3.2000
6. Granda Enrique SVK 30.8.2000
7. Grečner Oliver SVK 5.1.2000
8. Gruber Tomáš SVK 29.2.2000
9. Chynoradský Matúš SVK 12.10.2001
10. Juhász Tomáš SVK 9.1.2001
11. Krebes Enrico SVK 10.8.2000
12. Mišinský Erik SVK 6.9.2000
13. Nevický Miloš SVK 16.1.2000
14. Paľa Samuel SVK 24.6.2001
15. Piga Dávid SVK 30.8.2000
16. Saraka Tomáš SVK 23.11.2000
17. Szilágyi Marek SVK 4.2.2001
18. Timko Bruno SVK 27.4.2000
19. Vaško Daniel SVK 3.9.2001

Tréningy prebiehajú v :
Pondelok : ZŠ Požiarnická 17.00 – 18.30
Streda : ZŠ Požiarnická 17.00 – 18.30
Piatok : ZŠ Požiarnická 17.00 – 18.30

Zápasy : sa hrajú na ZŠ Lechkého na ul. Jána Pavla II. 1 (sídl. KVP)

Čísla telefónov resp. e-mailové adresy nájdete v kontaktoch.

Spoločné foto